Gốc > Trang thơ > Thơ KL và giao lưu > Xướng họa thơ Đường luật >

Chùm thơ Đường luật biệt dạng (thủ nhất thanh...) của nhiều tác giả

                    ch_tm.

CHỮ TÂM
(Nhất thủ, độc vận TÂM)

Tâm đầu ý hợp bởi từ tâm
Tâm trí, tâm hồn đẹp chữ tâm
Tâm lực, tâm tư cùng hiệp sức
Tâm giao, tâm huyết sẽ đồng tâm
Tâm can tâm niệm không mờ đức
Tâm tính, tâm tình phải sáng tâm
Tâm nguyện lương tâm luôn chính trực
Tâm trong tâm khảm - đắc nhân tâm.
Nguyễn Quang Khải
 


GỐC TẠI NHÂN
(Nhất thủ, độc vận NHÂN)

Nhân quả sinh thành gốc tại nhân
Nhân duyên, nhân ngãi tới tình nhân ...
Nhân gian, nhân tính tôn nhân đạo
Nhân sự, nhân hòa trọng trí nhân
Nhân cách, nhân sinh giàu nghĩa sĩ
Nhân từ, nhân chính đẹp văn nhân
Nhân danh, nhân chứng cao nhân bản
Nhân tạo cho đời những vĩ nhân.
Nguyễn Quang Khải
 


CHUNG TÌNH
(Nhất thủ, độc vận TÌNH)

Tình cảm bền lâu bởi thực tình
Tình thâm, tình thắm chữ chung tình
Tình sâu, tình tự cho chung thủy
Tình phụ, tình si để bạc tình
Tình thế, tình đầu nhiều luyến ái
Tình nhân, tình ngãi lắm thương tình
Tình ca, tình nguyện vang tình khúc
Tình cảnh gian nan vẫn chí tình.
Nguyễn Quang Khải


TÀI
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận TÀI)

Tài tình, tài nghệ ...thẩy đều tài
Tài trí, tài "đa" quả thật tài
Tài tú: tài văn hay chữ tốt
Tài năng: tài võ giỏi công tài
Tài cao, tài phải cần thêm đức
Tài tuyệt, tài không ngại đọ tài
Tài tử, tài đờn ca, hát xướng
Tài "siêu", tài "bẩm sinh": nhân tài!
Diên Minh
 


TÌNH (1)
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận TÌNH)

Tình thuỷ tình chung đẹp mãi tình
Tình nồng tình đượm chẳng phai tình...
Tình cha tình mẹ nên tròn nghĩa
Tình vợ tình chồng hãy vẹn tình
Tình bạn, tình anh em thắm thiết
Tình thầy, tình chú bác thân tình
Tình hờ, tình dại si rồi dứt
Tình trốn, tình xa bay chán tình!
Diên Minh

 
ĐỨC
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận ĐỨC)

Đức cao, đức rộng mênh mông đức
Đức lớn, đức dày lai láng đức
Đức độ, đức lành cần có tài
Đức hiền, đức tốt càng thêm đức
Đức nhân, đức đuổi được tà tâm
Đức thiện, đức rèn không ác đức!
Đức Phật, đức Cha dạy đạo, đời...
"Đức năng, đức thắng số” nhờ đức.
Diên Minh
 

TIỀN
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận TIỀN)

Tiền giấy, tiền xu cũng gọi tiền
Tiền lương, tiền thưởng đều là tiền
Tiền đưa, tiền lót thành trôi việc
Tiền đút, tiền trao để...rửa tiền
Tiền tặng, tiền cho người thiếu của
Tiền vơ, tiền trộm kẻ tham tiền
Tiền nhân, tiền bối sinh thời trước
Tiền phạt, tiền vay chính "khổ tiền"
Diên Minh
 
 
 
TỘI
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận TỘI)

Tội ác, tội man cùng mắc tội
Tội thay, tội nghiệp thấy thương...tội
Tội sai, tội lỗi chẳng nương tình
Tội lạc, tội lầm thêm đáng tội
Tội cướp, tội tham đều quỉ, ma
Tội lừa, tội giết chung tù, tội
Tội điên, tội có thể cho qua?
Tội rửa, tội nhơ không sạch tội!
Diên Minh
 


GANH
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận GANH)

Ganh tị, ganh hờn cũng thế ...ganh!
Ganh ăn, ganh ở ...phải anh ganh?
Ganh vì ganh sắc, cô thêm ghét
Ganh bởi ganh tài, bác quá ganh!
Ganh nếu ganh danh, càng tức tối
Ganh mà ganh lợi, mãi ghen ganh
Ganh đua, ganh để phân cao, thấp...
Ganh của, ganh giàu, lộ rõ ganh!
Diên Minh
 

 
TÌNH (2)
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận TÌNH)
 
Tình vương, tình cảm đẹp thay tình!
Tình tức, tình sinh ngắm cảnh tình
Tình "chúa", tình "tôi" hoài đậm nghĩa
Tình già, tình trẻ mãi thâm tình!
Tình vơi, tình cạn đâu chung hướng
Tình ắp, tình đầy sẽ trọn tình
Tình nhận, tình cho không thể mất...
Tình vì tình chết: "sử thiên tình"! 
Diên Minh
 

NHẪN
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận NHẪN)

Nhẫn nhịn, nhẫn thương... kẻ thiếu nhẫn
Nhẫn tâm, nhẫn ác độc, không nhẫn
Nhẫn đeo, nhẫn hột to khoe tiền
Nhẫn cưới, nhẫn tay cùng xỏ nhẫn
Nhẫn cỏ, nhẫn nghèo xin rước dâu
Nhẫn vàng, nhẫn đẹp để dành nhẫn
Nhẫn nhường, nhẫn xóm giềng yên vui...
Nhẫn nhục, nhẫn ghi lòng chữ nhẫn!
Diên Minh

 

DUYÊN
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận DUYÊN)

Duyên đẩy, duyên đưa cũng được duyên
Duyên trời, duyên phước khiến xui duyên...
Duyên tình, duyên mến cho nằm mộng
Duyên nợ, duyên yêu sẽ kết duyên
Duyên số, duyên đành trôi số phận
Duyên tơ, duyên để nối tơ duyên
Duyên may, duyên gạt ra không hết!
Duyên hẩm, duyên thừa chớ nghĩ duyên!
Diên Minh
 


TRÍ
(Nhất thủ, tam xuyên độc vận TRÍ)
 
Trí tài, trí óc cao vời trí
Trí dũng, trí mưu sâu lắm trí
Trí tuệ, trí lồng lộng sáng tài
Trí tâm, trí ngút ngàn nhiều trí
Trí nhân, trí thắng được tà tâm
Trí nhãn, trí nhìn xuyên huệ trí
Trí sĩ, trí người thao lược, hay!
Trí mê, trí nhược thành không trí !
Diên Minh
 
 
PHÚC
(Nhất thủ, tam xuyên độc vận PHÚC)
 
Phúc báu, phúc vô lượng, lớn phúc
Phúc duyên, phúc kết thành đôi phúc
Phúc lành, phúc hưởng mãi trong đời
Phúc đức, phúc dành không hết phúc
Phúc kém, phúc tan rã bụi trần
Phúc nhiều, phúc tích tụ non phúc
Phúc hồng, phúc tốt đẹp, an khang
Phúc hậu, phúc nhìn mặt thấy phúc!
Diên Minh


THỌ
(Nhất thủ, tam xuyên độc vận THỌ)
 
Thọ tuổi, thọ trời ban mãi thọ
Thọ đời, thọ sống lâu hoài thọ
Thọ trường, thọ "bách lão niên giai"
Thọ đoản, thọ "tam thu tuyệt thọ"
Thọ chúc, thọ cầu sức khoẻ dai
Thọ mừng, thọ đạt niềm vui thọ
Thọ cha, thọ mẹ "phúc trùng lai"*
Thọ bác, thọ thầy thêm "đắc thọ"!
 
* "Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" 
Diên Minh
 

MỪNG
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận MỪNG)

Mừng thầy, mừng bạn trở về... mừng
Mừng khoẻ, mừng thơ chan chứa mừng
Mừng thọ, mừng thêm tuổi tác...sướng
Mừng tài, mừng được bạc tiền... mừng! 
Mừng tình, mừng vợ yêu, con kính
Mừng nghĩa, mừng cha vui, mẹ mừng
Mừng đỗ, mừng công danh thắng lợi
Mừng sinh, mừng mở tiệc ăn mừng!
Diên Minh

 

TÌNH NGƯỜI
(nhất thủ, tam xuyên, độc vận TÌNH)
 

Tình dân tình nước mãi lưu tình
Tình xóm tình quê thật ấm tình.
Tình ở tình ăn ngàn thuở nghĩa
Tình đi tình lại vạn niên tình.
Tình yêu tình ghét cần phân ý
Tinh dưới tình trên phải giữ tình.
Tình cuối tình đầu nên chỉ một
Tình chăn tình gối nhất duyên tình.

Trần Như Tùng


HỌC
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận)

Học tài, học đức, cố mà học!
Học chí, học nhân, cần phải học!
Học tối, học ngày, chớ mải vui!
Học kim, học cổ, đừng quên học!
Học thầy, học bạn, chẳng xem chơi!
Học sách, học đời, nên gắng học!
Học Á, học Âu...học khắp nơi...
Học già, học trẻ...suốt đời học!
Ngọc Thanh


CHỮ TÂM
(nhất thủ, độc vận NHÂN)
 
Tâm yêu tâm quý nghĩ về tâm
Tâm đỏ mới là đúng cái tâm.
Tâm hẹp sao làm nên hảo sự
Tâm si đâu thể tạo hùng tâm.
Tâm tham dán mắt cùng tà ý
Tâm hận đương đầu với huệ tâm.
Tâm được bao người lưu đại tự
Tâm luôn tu dưỡng ắt thanh tâm.
Trần Như Tùng
 

CHỮ NHÂN
(nhất thủ, độc vận NHÂN)
 
Nhân ư, năm lối bảy đường nhân
Nhân họa thơ ghi mấy nét nhân.
Nhân ái biểu trưng nền đức vượng
Nhân từ thể hiện tấm lòng nhân.
Nhân sinh bách nghệ tùy cơ cảnh
Nhân bất thập toàn tự nội nhân.
Nhân chẩm* dễ bề sinh nhiễu loạn
Nhân chi sơ vốn thiện tâm nhân.
*ở câu nói xưa: "vô nhân thì nhân chẩm" với ý nhân bị hoại mất, nhân không còn thì mọi sự xấu dễ xảy ra
Trần Như Tùng

 
 
CHỮ TIỀN
(nhất thủ, độc vận TIỀN)
 
Tiền ơi xưa dạy chớ ham tiền
Tiền giúp đời no ấm với tiền.
Tiền đến cửa quan thành bọt giá
Tiền vào nhà khó hóa kim tiền.
Tiền liền với ruột đừng sơ ý
Tiền bất vị thân đáng sợ tiền.
Tiền dẫu vẽ nên dung mạo đẹp
Tiền làm lóa mắt, ác do tiền.
Trần Như Tùng
 
 
CHỮ GANH
(nhất thủ, độc vận GANH)
 
Ganh tị thì luôn khổ với ganh
Ganh thường nghĩ mẹo để mà ganh.
Ganh ăn ghét ở e không thuận 
Ganh giỏi đua tài mới đáng ganh.
Ganh với trời xanh là nghĩ quẩn
Ganh cùng đất đỏ hãy nên ganh.
Ganh dầu góp sức cho thêm mạnh
Ganh vốn là tham, hãy tránh ganh.
Trần Như Tùng
 
 
CHỮ TÌNH
(nhất thủ, độc vận TÌNH)
 
Tình cũ rủ nhau đến gặp tình
Tình cùng học lớp cần lưu tình.
Tình xưa lòng tặng khăn thêu ý
Tình mới tâm trao ánh sóng tình.
Tình vượt sang sông nhờ giải yếm
Tình rình trong bụi bởi duyên tình.
Tình trong như đã... câu Kiều đó
Tình họa qua meo vẫn thắm tình.
(Tình dẫu muôn phương vẫn thắm tình)
Trần Như Tùng
 
 
 
CHỮ TÀI
(nhất thủ, độc vận TÀI)
 
Tài chẳng ai hay ấy mới tài
Tài trong bốn cõi nhất thiên tài.
Tài nhiều tiền bạc đừng khoe của
Tài lắm khả năng chớ dấu tài.
Tài giỏi dường bao mà để mắt
Tài tình chi mấy nỡ ghen tài.
Tài ba khiêm tốn xưa rày quý
Tài giúp đời vui đáng mặt tài.
 
Trần Như Tùng

TỘI
(nhất thủ, độc vận TỘI)
 
Tội lỗi do đâu mà đắc tội
Tội vì tham quá dốt nên tội .
Tội đưa hối lộ hóa tòng nhân
Tôi chứa kẻ gian sao khỏi tội .
Tội lội xuống sông thời nhẹ án
Tội gông đeo cổ thành tù tội .
Tội mà biết hối sẽ mau tiêu
Tội xuống tuyền đài chưa hết tội.
Trần Như Tùng

CHỮ ĐỨC
(nhất thủ, độc vận ĐỨC)

Đức là nét đẹp lung linh đức
Đức tạo cho đời hạnh phúc đức.
Đức mọn, tâm tàn dạ sói lang
Đức cao, vọng trọng người nhân đức.
Đức xua thói xấu để lưu tình
Đức gọi niềm tin mà giữ đức .
Đức khiến thân mình được vẻ vang
Đức mang truyền thống ngời ân đức
Trần Như Tùng

CÁI TÂM
(họa nhất thủ, độc vận TÂM)
 
Tâm tròn tâm méo cũng là tâm
Tâm nguyện muôn người trọng chữ tâm
Tâm lý ung dung thường vững dạ
Tâm hồn thẳng thắn mới thành tâm
Tâm thư mến chuộng dâng toàn ý
Tâm phúc tin dùng dốc trọn tâm
Tâm sự sẻ chia tình bạn kết
Tâm bồi bổ đức hẳn nhờ tâm.
Nắng Xuân 

THƠ ĐƯỜNG
(nhất thủ vận “THƠ”, độc vận “CHƠI” )
Thơ đường chín chín ngón vui chơi
Thơ chọn người làm thạo mới chơi
Thơ luật nhất vần là dạng độc
Thơ tam vĩ tiếng cũng hàng chơi
Thơ toàn vần trắc nghe kỳ thủ
Thơ chỉ thanh bằng lối khó chơi
Thơ Tú Xương ngàn năm vẫn tuyệt
Thơ Xuân Hương đọc để nghe chơi
Nguyễn Đức Pha
 

THƠ...CHƠI
(họa nhất thủ THƠ độc vận CHƠI CỦA TG Nguyễn Đức Pha)
 
Thơ thẩn hồn như bay bổng chơi!
Thơ ngây cái thuở chỉ ham chơi!
Thơ "ca" vừa hát vừa ngâm, luyến...
Thơ "phú" đã giàu lại biết chơi!
Thơ lục bát êm dường mật rót...
Thơ Đường trúc trắc tựa "sân chơi"
Thơ tình, ướt át chàng bày tỏ...
Thơ tử *, theo ông bà nghỉ chơi!
*Thơ tuyệt mệnh
Diên Minh
 
 
KHÓ MÀ CHƠI
(họa nhất thủ THƠ độc vận CHƠI CỦA TG Nguyễn Đức Pha)

 
Thơ qua chữ nghĩa tạo hình chơi
Thơ luyện vững rồi tiến bước chơi
Thơ đối chỉnh đều chơi cũng khó
Thơ vần chính đủ khó mà chơi.
Thơ này tốt tứ thì công phục
Thơ đó hay lời mới đáng chơi.
Thơ của Bà Hồ từ ngữ đắt
Thơ dùng ngôn tại ý ngoài chơi.

Trần Như Tùng

VUI
(Nhất thủ, tam xuyên, độc vận VUI)

Vui vẻ, vui vầy...nghĩ cũng vui...
Vui đời, vui cảnh, hãy hòa vui...
Vui thơ, vui phú, sao không chán!
Vui rượu, vui chè, có phải vui?
Vui nước, vui nhà, nao nức...sướng;
Vui bè, vui bạn, chứa chan...vui;
Vui đôi, vui lứa...xây duyên thắm...
Vui mãi, vui nhiều...sóng sánh...vui!

Ngọc Thanh

TỰ NGẪM
(Nhất thủ, ngũ xuyên)

Muốn trèo cao vót phải tìm thang
Muốn nói ai nghe phải dịu dàng
Muốn vượt trùng dương phải chí lớn
Muốn qua sông rộng phải đò sang
Muốn xây hạnh phúc phải mềm mại
Muốn dựng tương lai phải vững vàng
Muốn được vinh quang phải cống hiến
Muốn mình tiến bộ phải đừng ngang

Kim Liên

 Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Kim Liên @ 23:12 25/01/2015
Số lượt xem: 815
Số lượt thích: 0 người
Avatar

KO cảm ơn cô ghé thăm. Rất vui được giao lưu cùng cô Phạm Kim Liên. chúc cô cùng gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc.

 
Gửi ý kiến