BÀI TẬP TOÁN DẠNG TÌM X – Lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp
Người gửi: Phạm Thị Kim Liên (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:44' 25-04-2016
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 1808
Số lượt thích: 0 người
       Bài tập toán lớp 3 - Dạng toán tìm X bao gồm các bài tập dạng tìm X các em học sinh sẽ được luyện tập với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập giải bài tập Toán lớp 3, cũng như giúp các thầy cô có thêm tư liệu ra đề luyện tập cho học sinh.

BÀI TẬP TOÁN DẠNG TÌM X – Lớp 3

X x 8 = 2864                                       X : 5 = 4242          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X + 3438 = 25434                                       X - 5875 = 57667          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 8 = 4142                                       X : 5 = 8760          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X - 6658 = 99764                                       X + 6755 = 78992          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 7 = 7554                                       X : 4 = 3747          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 3 = 1124                                       X - 4564 = 4676          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

9454 - X = 3564                                  5743 + X = 9242          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

2 x X = 4440                                    X : 5 = 550          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X x 2 = 2864                                       X : 4 = 4212          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X + 5548 = 25434                                       X - 5115 = 5761          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 3 = 4142                                       X : 5 = 8100          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X - 948 = 91111                                     X + 615 = 7634          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 7 = 1112                                       X : 4 = 4247          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X x 3 = 9663                                       X - 4454 = 1426          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………
2 x X = 4440                                    X : 5 = 550          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X x 2 = 2864                                       X : 4 = 4212          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X + 5548 = 25434                                       X - 5115 = 5761          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 3 = 4142                                       X : 5 = 8100          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X - 948 = 91111                                     X + 615 = 7634          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 7 = 1112                                       X : 4 = 4247          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X x 3 = 9663                                       X - 4454 = 1426          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

5 x X = 1530                                 X : 8 = 5420          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

2 x X = 8994                          X - 4654 = 1078          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

6464 + X = 9449                                       9454 - X = 2242          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 6 = 1447                                       X : 8 = 6756          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X - 6781 = 9550                                     X + 4455 = 9877          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 5 = 1142                                      X : 4 = 9637          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

5 x X = 6450                                   6572 - X = 1122          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

3 x X = 6330                                 X : 4 = 55434          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X x 2 = 8882                                  X : 5 = 1434          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X + 6541 = 8129                                       X - 227 = 4545          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 3 = 3654                                       X : 4 = 6400          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X - 3244 = 95001                                     X + 4005 = 5400          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

X : 2 = 6403                                       X : 8 = 5420 
………………………….                 ……………………………       ………………………….                          ……………………………

3 x X = 6966                                       6504 - X = 1542          ………………………….                          ……………………………          ………………………….                          ……………………………

 
Gửi ý kiến