BỘ CHUẨN KIẾN THỨC - KĨ NĂNG LỚP 1 (phân phối 35 tuần)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp
Người gửi: Phạm Thị Kim Liên (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:54' 09-10-2015
Dung lượng: 113.7 KB
Số lượt tải: 2261
Số lượt thích: 0 người
Đây là bộ chuẩn kiến thức - Kĩ năng Lớp 1 - Đủ các môn học (Tiếng Việt , Toán, Tự nhiên -Xã hộ , Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công) phân phối theo chương trình ban hành của BGD đủ 35 tuần.

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Hướng Dẫn Cụ Thể:

Tuần
Tên bài dạy
Yêu cầu cần đạt
Ghi chú

1
Bài 1: e
- Nhận biết được chữ và âm e
- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.
- HS khá, giỏi luyện nói 4-5 câu xoay quanh chủ đề học tập qua các bức tranh trong SGK


Bài 2: b
- Nhận biết được chữ và âm b.
- Đọc được: be.
- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.Bài 3:
Dấu sắc
- Nhận biết được dấu sắc và thanh sắc.
- Đọc được: bé
- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.


2
Bài 4:
Dấu hỏi
Dấu nặng
- Nhận biết được dấu hỏi và thanh hỏi, dấu nặng và thanh nặng.
- Đọc được: bẻ, bẹ
- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.
- Từ tuần 2-3 trở đi, GV cần chú ý rèn tư thế đọc đúng cho HS


Bài 5:
Dấu huyền
Dấu sắc
- Nhận biết được dấu huyền và thanh huyền, dấu ngã và thanh ngã.
- Đọc được: bè, bẽ.
- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.Bài 6:
be,bè,bé,
bẻ,bẽ,bẹ
- Nhận biết được các âm, chữ e,b và dấu thanh: dấu sắc / dấu hỏi / dấu nặng / dấu huyền / dấu ngã /.
- Đọc được tiếng be kết hợp với các dấu thanh be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ
- Tô được e,b,bé và các dấu thanhBài 7
ê,v
- Đọc được ê,v,bê,ve; từ và dấu ứng dụng
- Viết được ê,v,bê,ve ( viết được 1/2 số dòng qui định trong vở tập viết, tập một )
- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bế, bé
HS khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK; viết được đủ số dòng qui định ở vở tập viết 1 tập một.


Tập viết
tuần 1
Tô các nét
cơ bản
- Tô được các nét cơ bản theo vở Tập viết 1, tập một
- HS khá, giỏi có thể viết được các nét cơ bản


Tập viết
tuần 2: Tập tô
e, b, bé

- Tô và viết được các chữ: e, b, bé theo vở Tập viết 1, tập một


Tuần
Tên bài dạy
Yêu cầu cần đạt
Ghi chú

3
Bài 8:
l, h
- Đọc được l, h, lê, hè; từ và các câu ứng dụng
- Viết được l, h, lê, hè ( viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một )
- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: le, le
- HS khá,giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh ( hình ) minh họa ở SGK; viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một.


Bài 9:
O, C
- Đọc được o, c, bò, cỏ; từ và các câu ứng dụng.
- Viết được: o, c, bò, cỏ
- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: vó bè.Bài 10:
Ô, Ơ
- Đọc được ô, ơ, cô, cờ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: ô, ơ, cô, cờ.
- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bờ hồBài 11
Ôn tập
- Đọc được ê, v,l, h, o, c, ô, ơ: các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 7 đến bài 11
- Viết được: ê, v,l, h, o, c, ô, ơ:; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 7 đến bài 11
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể: hổ.Bài 12:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓