Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Ngọc Hân
Giới tính Nữ
Đơn vị học sinh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 11 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này