Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Mông
Giới tính Nam
Website https://dinhmongpl.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phù Đổng
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Trương Thị Thu Xuyến, Hồ Công Nhật
Đã đưa lên 991 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 262 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2090 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 109354 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này