Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Vũ Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Thư
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua nhiều năm. Bằng khen của LDLD tỉnh Hà tây năm 2006
Xác thực bởi Hoàng Minh, Đỗ Thị Hoàn
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 41 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 849 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này